Czy zdalna edukacja jest zmianą innowacyjną?

Czy zdalna edukacja jest zmianą innowacyjną?

Heraklit z Efezu powiedział, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”... ostatnio doświadczyliśmy dużo zmian (żeby nie powiedzieć - zbyt dużo...). Jedną z takich zmian była konieczność opanowania i zorganizowania edukacji zdalnej. Polecamy artykuł Marii Sykut - CZY ZDALNA EDUKACJA JEST ZMIANĄ INNOWACYJNĄ?


Meritum